Alpha Collection Downloader

မချစ်မှာကိုစိုးရိမ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး အချစ်လို့ထင်ပြီး လက်မလွှတ်နိုင်မှာကိုပဲ ကြောက်မိတာပါ
Poet : yellow kite