Alpha Collection Downloader

မင္းကို ယံုၾကည္အားထားၿပီး မွီခိုေနတဲ့ မိသားစု တစ္စု မင္းေနာက္မွာ ရပ္တည္ေနတယ္ ဒါေၾကာင့္ မင္းေ႐ွ႕ဆက္သ ြား ဖို႔လို တယ္..။
Poet : KZO-SBO