Alpha Collection Downloader

ကျွန်တော့်ကိုဆို အရမ်းချစ်အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့လူကို ပစ်ထားပြီး ကျွန်တော့်ကို အရေးတောင်မလုပ်တဲ့ ကျွန်တော်ချစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုပဲ တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်ဖူးတဲ့အထိ ကျွန်တော် ရူးမိုက်ခဲ့ဖူ
Poet : Nung Sang