Alpha Collection Downloader

အတိတ္ဆိ်ုတာ ေရလိုပဲ ဖမ္းဆုပ္လို့မရ အနာဂတ္ဆိုတာ မွန္ထဲကလိုပဲ ျမင္ရေပမယ့္ ကိုင္ၾကည္လို့မရ ပစၥဳပၸန္က တိုေတာင္းလြန္းတဲ့အခ်ိ်န္နဲ့မ်ားျပားလြန္တဲ့အလုပ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္စုစည္းမႈမဲ့ေနခ်ိန္ အခ်ိန္ရဲ့တန္ဖိုးကိုပိုနားလည္ခဲ့ၿပီ
Poet : KMS joe